• ks.bukowinski@gmail.com
  • 530 740 323

Aktualności

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa- Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).- Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,- Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

więcej
Rozważania z Nowenną za przyczyną Bł. Władysława Bukowińskiego

Zapraszamy do nowenny, tym razem trochę inaczej. Jeśli mamy ocalić siebie i bliźnich trzeba zacząć słuchać Słowa Bożego i rozważać jak Maryja. Warto przez 20 minut rozważać tekst Słowa Bożego i krótką historię życia bł. Władysława, które mamy w nowennie na każdy dzień. Prosimy członków Ocalenia o rozważanie Nowenny za wstawiennictwem Bł. Ks. W. Bukowińskiego, aby dla naszej Ojczyzny i ogarniętego epidemią świata uprosić oddalenie zagrożeń dla ciała i duszy, módlmy się za służbę medyczną a szczególnie chorych. Prośmy, aby żywa wiara na nowo rozpaliła w sercach bezgraniczne zaufanie Bogu, pokój i ukojenie dla najbardziej zranionych, a przede wszystkim szczere nawrócenie.

więcej