• ks.bukowinski@gmail.com
  • 530 740 323

Orędzie Ewangelii Dobrej Nowiny.

Kto przyjął orędzie Ewangelii Dobrej Nowiny, o kim słyszymy? Pasterze i całe pokolenia z nami ogłaszają tę radosną Nowinę. Tak śpiewamy: Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony… Wzgardzony okryty chwałą…. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje; Tylko Bóg może ukazać, że odrzuceni, poniżani jak Maryja i Józef, pasterze, oraz osaczeni chorobą, lękiem i epidemią mogli usłyszeć: Bóg wszedł między lud ukochany i tylko On może dać prawdziwą radość dzieląc z nami trudy i znoje

Jednak to co ich zaskoczyło i ciągle zaskakuje nas to Nowina, że Bóg stał się człowiekiem i jako dziecko wyciągnął do nich ręce. On Bóg. Dlatego w tej Dziecinie i w każdej nawet nienarodzonej wyciąga ręce by je przyjąć. Dziecka nie można się bać, można tylko przyjąć i pokochać dzieląc z nim trudy i znoje.

Aniołowie, pasterze z Maryją i Józefem ze św. Łukaszem w ewangelijnym orędziu z Betlejem usłyszeli: Dziś narodził się Wam Zbawiciel. I ze św. Janem. z dobrą Nowiną „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami”… I św. Janem Pawłem II ze słowami: „Prawda Was wyzwoli”. Bł Piotr Akutis, dla którego się Jezus rodził codziennie w Eucharystii młodym stawia pytanie, co robicie z młodością? Bł. Władysław Bukowiński dzieląc z nim z zesłańcami trudy i znoje nie dał się zatruć nienawiścią. W Boże Narodzenie w łagrze wziął do ręki opłatek i modlił się. „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Błogosław Ojczyznę naszą, zawsze Tobie wierną – zawsze ze wzruszeniem i radością święcącą Boże Narodzenie. Błogosław polski naród rozdarty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław szczególnie tę część naszego narodu, która żyje w tym kraju i cierpi w nim najwięcej. Błogosław więźniów i zesłańców. Błogosław rodziny nasze, które w ten święty wieczór wigilijny ronią łzy smutku i tęsknoty z powodu bolesnej, przymusowej rozłąki ze swymi najukochańszymi. Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję lepszej przyszłości, w której smutek i tęsknota w radość się przemienią… Tego sobie nawzajem życzymy, dzieląc się tradycyjnym opłatkiem wigilijnym wyobrażającym Jezusa dziś nam narodzonego”.

Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję że mamy czas najlepszy, czas Boży, czas w którym słyszymy z serc utrudzonych dajcie nam radość dajcie nam Zbawiciela by dzielił z nami trudy i znoje. Bo w Betlejem i u nas słyszymy: Dziś narodził się Wam Zbawiciel i dlatego śpiewamy: Bóg się rodzi, moc truchleje...